امروز وظیفۀ آحاد امت اسلامی است که مدافع آرمانهای شهیدان انقلاب اسلامی باشند، زیرا انقلاب اسلامی با خون شهیدان رشد کرد، تثبیت شد و به عنوان الگویی از ارزشهای اسلامی برای مسلمانان سایر کشورها تجلی یافت. باید با هوشیاری و حفظ همبستگی روحی و آرمانخواهی در راه تداوم اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام و انقلاب حضور مستمر خود را در صحنه ‏های گوناگون نشان دهیم.

رشد و شکوفایی جنبه ‏های اخلاقی و مادی آحاد مردم از مهمترین آرمانهای فرهنگ انقلاب اسلامی است. تحمل مشکلات بدان معنا نیست که تلاش در جهت بهبود رفاه عمومی و تعالی روحی افراد جامعه را فراموش کنیم. کارگزاران نظام و انقلاب و امت اسلامی باید با نگرشی وسیع، دقیق و واقع‏ بینانه به مسائل کشور در مسیر ترقی و تعالی همۀ ابعاد جامعه بکوشند. امروز ایران اسلامی ام‏ القرای انقلاب جهانی اسلام است و به همین خاطر رسالت ما از سایر مسلمانان سنگینتر است. بدخواهان و دشمنان اعتلای اسلام اصیل و انقلابی لحظه‏ ای از ما غافل نیستند، زیرا انقلاب ما یک انقلاب جهانی است و کوچکترین اشتباه یا غفلت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجب تضعیف بنیۀ انقلاب جهانی اسلام خواهد شد.

مجموعه آثار یادگار امام، جلد 2 ، صفحه 332

. انتهای پیام /*