دانشگاهها باید یک دانشگاههایی باشد که ما دیگر احتیاج به‏ خارج پیدا نکنیم، که دستمان در آن وقتی که می‏ خواهیم یک کسی‏ را معالجه کنیم به دیگران دراز کنیم که بیایید بروید آنجا معالجه‏ تان بکنند. باید دانشگاههای ما و همه قشرها کاری بکنند که لااقل ما محتاج به غیر نباشیم. اینطور نباشد که اگر یکی مریض می ‏شود، بگویند اینجا نمی‏ شود معالجه ‏اش کرد. اینطور نباشد که اگر یک ‏گرفتاری بشود، بگوید که نه، نمی ‏شود دیگر درستش کرد. خودمان روی پای خودمان بایستیم.

صحیفه امام، ج‏10، ص 384

. انتهای پیام /*