دانشگاه در جامعه ما همواره مبدأ تحول است. این دیدگاهی بود که حضرت امام (س) همواره موضع و انتظارش را از جامعه روشنفکر و تحصیل کرده در آن نشان می داد. در این باره به سراغ دکتر نجفقلی حبیبی، رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی رفته ایم. مردی که هنوز در میان سیاست مداران فرهنگی، دلش برای امام می تپد، وقتی از امام (س) و رفتارهایش سخن می گوید اشک در چشمانش جاری می شود و دغدغه های امام را درباره دانشگاه بسیار پراهمیت توصیف می کند.

آقای دکتر! چه برداشتی از نوع رابطه و مواجهه حضرت امام (س) با دانشگاه و دانشگاهیان دارید؟ 
ضمن تبریک شروع سال تحصیلی به دانشگاهیان و دانشجویان باید عرض کنم که حضرت امام (س) برای دانشگاه اهمیت شگفت انگیزی قائل بودند. از منظر امام (س)، پیشرفت کشور در مرزهای مختلف علمی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تمام جوانب دیگر به دانشگاه مرتبط می شود. امام در طول ملاقات های مختلفی که در ایام انقلاب و سال های جنگ تحمیلی با مسئولان مختلف و اقشار مردم داشتند، جایگاه ویژه ای برای ملاقات و شنیدن نظرات و تصمیمات دانشجویان و گروه های دانشجویی داشتند. معمولاً در دیدارهای امام با دانشجویان، پیام ها، سخنان و تصمیمات ویژه و متفاوتی با ارزش اتخاذ می شد که این شأن دانشگاه را نزد حضرت امام خمینی نشان می داد. آنچه از مواضع و سخنرانیهای بنیانگذار جمهوری اسلامی برمی آید، این است که حضرت امام مجموعا دو رویکرد به دانشگاه داشتند؛ یکی رویکرد به دانشگاه های قبل از انقلاب که نسبت به وضعیت آن در رژیم پهلوی انتقاداتی مطرح می کردند و دیگری رویکرد به دانشگاه مطلوب یعنی آنچه باید باشد بود که پس از انقلاب، امام تلاش کردند فضای دانشگاه را به این سمت رهنمون دهند. 
امام که معتقد بودند دانشگاه مقدرات کشور را ترسیم می کند، به رژیم گذشته این انتقاد را داشتند که چرا به دانشگاه کم توجهی می کند و از دانشگاه فقط برای منافع خاص خود و بیگانگان بهره می برد؟ حضرت امام همچنین از نحوه تربیت و پرورش دانشجویان و دانشگاهیان در ایام قبل از انقلاب ابراز نگرانی می کرد و اعتقاد داشت که چنین دانشگاهی در خدمت استعمار و عوامل خارجی قرار می گیرد نه مردم
بنابراین، حضرت امام (س) بحث دانشگاه اسلامی، دانشگاه نورانی و اصطلاحات مشابهی را در مورد نحوه تربیت دانشگاهیان مطرح فرمودند که می بایست بعد از انقلاب اسلامی محقق شود. اصرار حضرت امام در این باره آن بود که دانشگاه باید در خدمت مردم کشور باشد و این تنها با تربیت دانشجویان در مسیر اسلامی و تربیت اسلامی جوانان در دانشگاه هایی که دلسوز مملکت باشند تحقق می یابد. امام خمینی برای دانشگاه آنقدر اهمیت قائل بود که در دوران جنگ تحمیلی می فرماید «جنگ روزی تمام می شود، اما آنچه برای ما مهم است، دانشگاه خواهد بود». 
ظاهرا در کنار دانشگاه، مراکز حوزوی و دینی که به تربیت عالمان و طلاب اشتغال دارند نیز مورد توجه امام (س) قرار داشتند. تا جایی که ایشان بحث وحدت حوزه و دانشگاه را مطرح می کند
بله! دقیقا همین طور است. حضرت امام (س) می فرماید که دانشگاه و حوزه ها دو بال یا موتور محرکه هستند که ماشین جامعه را به حرکت و پرواز در می آورند. حوزه از قدیم الایام یک مرکز علمی برای تربیت علمای دینی محسوب می شد و دانشگاه نیز به عنوان مرکز علمی برای تربیت علمای دینی محسوب می شد و دانشگاه نیز به عنوان مرکز تولید علم و آموزش علوم جدید به تمام دانشجویان سابقه ای دیرینه دارد. ماجرای پیوند این دو به مرور کار دشواری تلقی می شد که امام (س) به آن تأکید داشتند. سختی این پیوند در آن بود که بنا بر شرایط پیش از انقلاب، از گذشته دانشگاه نسبت به حوزه ها خوشبین نبود و آن را مرتجع می دانست. در مقابل حوزه نیز دانشگاه را غرب زده و بیگانه پرست می خواند. اما پس از انقلاب اسلامی با رویکرد متفاوت این دو دیدگاه امام (س)، کم کم این پیوند در بین آنها شکل گرفت.

مرز مشترک و عنصر پیوند دانشگاه با حوزه بعد از پیروزی انقلاب چه بود؟ 
می توان عنصر اصلی پیوند دانشگاه و حوزه را در تفسیر مناسب و زیبای حضرت امام (س) از جمهوری اسلامی دانست که عامل آشتی و پیوند حوزه و دانشگاه شد. حضرت امام (س) قرائت نو و مردم سالارانه ای از اسلام و جمهوریت ارائه کردند که این تفسیر در میان حوزه و دانشگاه مورد تأیید و تأکید قرار داشت. چرا که از یک سو دانشگاه انتظار داشت رفتارهای مبتنی به رای مردم را در جامعه مشاهده کند و حوزه نیز رعایت اصول اسلامی را مطالبه داشت، لذا با نوع تغییر امام از جمهوری اسلامی این خواسته ها برآورده شد. به اعتقاد حضرت امام (س) جمهوری اسلامی بر پایه رأی مردم مسلمان شکل می گیرد و به عبارتی از آنجا که مردم کشور ما مسلمان هستند، وقتی رای می دهند به جمهوری اسلامی رأی می دهند و دیگر تعارض بین جمهوریت و اسلامیت نظام وجود ندارد. 

آیا دانشگاه و حوزه به این قرائت و مرز مشترک وفادار ماندند؟ 


بله! در حال حاضر هم کلیت حوزه هنوز به دانشگاه نزدیک است. البته به تدریج در اداره ی امور کشور به نحوی رفتار شد که فاصله هایی بین این دو شکل گرفت. مثلاً در برخی تریبون ها، مکرراً دانشگاه را محیطی تبلیغ کردند که پایبند به اخلاق یا دیانت نیست. این رفتار هر چند از سوی عده ای اقلیت است اما به هر حال اصل مشترک «جمهوری اسلامی» را با تغییر محدودی از جمهوریت ارائه می کرد. این تفسیر که از سوی برخی افراد مؤثر در کشور صورت گرفت، درباره ی مسئله ی عدالت، ثروت اندوزی، حقوق شهروندی، دموکراسی و آزادی، انتخابات و رای مردم، قرائتی دارد که چندان مورد تایید دانشگاهیان نیست. این عده عملاً معتقدند که امام (س) بسیاری از اصول قانون اساسی را به ناچار برای ساکت کردن انتقادات داخلی یا خواسته کمونیست ها، سوسیالیست ها یا گروه های مشابه در بدو پیروزی انقلاب پذیرفته و وضع کرده اند. آنها به رأی ملت پایبند نیستند و نمی پذیرند که امام (س) بارها فرموده است «میزان، رأی ملت است». البته این نوع برداشت های غلط از سوی اقلیتی در میان حوزه یا روحانیت شکل گرفته که صاحب نفوذ در امور کشور هستند. آخرین بار چنین دیدگاهی آنجا مطرح شد که در ایام پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری عده ای اطاعت از رئیس جمهور را اطاعت از خدا خواندند. چنین نگرشی اصلاً با اجتهاد امام (س) و مجتهدین تطبیق ندارد و مسلماً دانشگاه هم نمی تواند این تفسیر را بپذیرد. در نهایت باید تأکید کرد که به رغم این فاصله ها، هنوز اکثریت علما و روحانیت به این مسائل توجه دارند و وحدت حوزه و دانشگاه جای امیدواری دارد.
آیا در همین زمینه انتقادی هم به دانشگاه وجود دارد؟ چرا که عده ای مدعی اند بر اساس دیدگاه امام (س)، دانشگاه هم از مسیری که تبیین شد، منحرف شده است و از آن دانشگاه اسلامی فاصله می گیرد. حتی اخیراً زمزمه هایی از پالایش علوم انسانی در دانشگاه شنیده می شود

این که اخیرا گفته می شود دانشگاه دارد منحرف می شود یا این که برخی افراد انقلاب فرهنگی دوم را زمزمه می کنند به نظر می رسد صرفاً رنگ و بوی سیاسی دارد؛ نه علمی و نظام هم این دیدگاه را به جامعه دانشگاهی ندارد. بلکه اقلیتی از آن که گفته شد، چون دانشگاه را در مقابل خود و تسلیم ناپذیر می بینند، درصدد هستند چنین تهمت هایی به دانشگاه وارد کنند. در حالی که باید پذیرفت اصلاح چنین اموری با تندی و خشونت یا تهدید به تعطیلی مؤثر نیست. وقتی حضرت امام (س) می گوید «وحدت»، این مسئله بابی برای به هم نزدیک شدن است و نباید بین این دو فاصله بیاندازیم. چنان که از نظر امام (س)، هندسه، اسلامی و غیراسلامی نداشت. 
بالأخره جمهوری اسلامی نیز مبانی دینی دارد که باید بر آن حرکت کند و مهم ترین آنها، دیدگاههای حکومتی است. حالا مناقشه بر سر این است که آیا حوزه می خواهد دیدگاه اداره امور کشور را بر مبنای تغییر حضرت امام (س) یعنی حق رأی مردم و انتخابات بپذیرد یا آن که رأی مردم را نمایشی می داند و معتقد است همه چیز با تقدیر الهی از پیش تعیین شده است؟ حوزه و مرجعیت مطلق کشور عموماً با مفهوم واقعی جمهوری اسلامی سازگاری دارند و دیدگاهی همچون دانشگاه را تایید می کنند اما عده ای اقلیت هم سلیقه شان با دیگران سازگار نیست. 

آقای دکتر حبیبی! حریم و چهارچوب فعالیت یا موضع گیری های سیاسی دانشگاهیان در دیدگاه امام خمینی (س) کجاست؟ 

حضرت امام (س)، دیدگاه مشهور آیت الله مدرس که می گوید «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست» را مورد تأکید قرار می دهد و معتقد است که یک مسلمان نمی تواند سیاست را از دیانت کنار بگذارد. طبق دیدگاه امام که تبلور آن در قانون اساسی تصریح شده، فعالیت های سیاسی، حزبی و آزادیهای مدنی در چارچوب قانون مورد حمایت قرار دارند. لذا آنها که فعالیت سیاسی در دانشگاه را قبول ندارند، احتمالاً به دنبال جلب اطاعت پذیری دانشگاه در مقابل خود هستند. مردم جامعه از جمله دانشجویان، حق دارند در چهارچوب قانون اساسی که اراده ملی و مورد اجماع و تایید امام و علما بوده فعالیت سیاسی کنند.
فارغ از چهارچوب حقوقی، آیا اینها دغدغه اصلی امام (س) برای دانشگاه بوده اند؟ 

البته حضرت امام (س) همانطور که معتقدند باید مراقب بود که حکومت منحرف نشود، در عین حال بارها تأکید داشتند که همه باید مواظب باشند به انحراف نیفتند. امام در وصیتنامه شان به کرات توصیه می کنند که رهبران و مدیران بعدی کشور، دولتها، وزرا، مسئولان مراقبت کنند که دچار انحراف از مسیر جمهوری اسلامی نشوند. درباره دانشگاه هم همین دغدغه وجود دارد که مبادا دانشگاهیان و دانشجویان دچار وسوسه و انحراف شوند. باید دقت کرد که رفتار دانشجویان هم تحت تاثیر و گفتار مسئولان کشور است. امروز به دقت می بینیم دانشجویان متوجه علاقه مندی بیگانگان و عوامل استعمار به تسلط بر کشورمان و تبدیل شدن به یک مستعمره هستند و به همین خاطر، نقد و انتقاداتی به نحوه ی اداره ی کشور دارند. هر جا هم که این انتقادات، آزادی ها، دموکراسیها و فعالیت های احزاب نباشد، راه نفوذ بیگانه ها باز می شود. چنانی که در همسایگی کشورمان، صدام با شیوه استبدادی و اقتدارگرایانه موجب شد پای بیگانگان به اداره عراق گشوده شود. چنین شرایطی در جمهوری اسلامی هیچگاه وجود نداشته و ندارد چرا که در جمهوری اسلامی همانطور که امام (س) گفته است، میزان رأی ملت است و در کنار مجلس، رهبری نظام، قوای مختلف، مطبوعات و احزاب حضور دارند و استعمار جرات ورود به جامعه مان را نمی یابد.

. انتهای پیام /*