امروز که اسرائیل به یک کشور مسلمان عربی حمله نموده و مسلمانان را به خاک و خون می کشد، چه عذری در خفقان مرگبار خود دارند؟ چه عذری در پیشگاه خدای قهار و ملتهای اسلامی در کمک به اسرائیل و ارباب جنایتکارش دارند؟ چه عذری در تعقیب پیشنهاد ذلت بار «کمپ دیوید» و «طرح فهد» دارند؟ چه عذری در سازش با این جانیان بالذات و خونخواران حرفه ای دارند؟ آیا امریکا با امریکای سابق که ما را به دروغ متهم به سازش با آن می کردند فرق کرده است؟ و یا اسرائیل با اسرائیلی که به بهانه دروغین دادن اسلحه به جمهوری اسلامی به کمک صدام شتافتند و به دشمنی با ما برای نجات حزب بعث عفلقی یقه پاره می کردند، تفاوت کرده است؟

فیلم پیام امام راجع به جنایات اسرائیل در لبنان

بارالها، مسلمانان منطقه گرفتار یک چنین حکمفرمایانی هستند، چنانچه مولای آنان علی بن ابی طالب گرفتار منافقانی ظاهر الصلاح بود و به دست آنان در مثل این ایام به لقای تو شتافت و از گرفتاریها نجات پیدا کرد.

بارالها، امروز اسلام گرفتار منافقانی جنایتکارتر از «نهروانی» هاست که با نام اسلام، آن را می کوبند و با دشمنان اسلام به اسم اسلام و در حقیقت برای چپاول اموال ملتهای مظلوم و محروم و دربند کشیدن آزادگان ملتها سازش می کنند.

صوت پیام امام راجع به جنایات اسرائیل در لبنان

خداوندا، این دولتمردان نادان، بار ذلت اسرائیل را به دوش می کشند که چند روزی بر ملتهای مسلمان حکومت کنند.

خداوندا، این حکومتهای نادان با داشتن همه امکانات برای پیروزی بر ابرقدرتها، به جنایات امریکا و اسرائیل صحه می گذارند، و برای تحکیم پایه های کفر شب و روز خود را نمی فهمند. بارالها، این خلق مسلمان و مظلوم را از چنگال آنان نجات ده. اما اکنون چه باید کرد؟ آیا راهپیمایی و فریادها و بیقراریها از دست دشمنان اسلام و مستضعفان جهان کافی است؟ یا آنکه این وسیله است، نه هدف. گرچه دولتهای منطقه و عمال استعمارگران و ستم پیشگان همین فریادها را نیز تحمل نمی کنند؛ و مطمئن باشید که فریادها را در حلقوم ستمزدگان و محرومان خفه می کنند. هم آنان که از هم اکنون از فریاد مظلومانی که در هر سال یک مرتبه در حول کعبه آمال خود می گردند و ناله و فغان می کنند، و در مجمعی که اساسش بر امور سیاسی بنیان گذاشته شده به مخالفت برمی خیزند، خروش و پرخاش مسلمانان را برای رهایی قدس، به هر وسیله ای که باشد خفه خواهند کرد.

اسلام عزیز و پیامبر عظیم الشأنش و شهید محرابش که در شب مبارک قدر برای محرومین به خاک و خون کشیده شد، این شکوه را به کجا سر دهند که سلطه گران در بلاد اسلامی می گویند درد و رنج بکشید و ناله نکنید! در زیر شکنجه های امریکا و اسرائیل پلید و دیگر قدرتمندان خرد شوید و دم در نیاورید! دردها زیاد است، لکن چاره چیست؟ ملت ایران به پیروی از قرآن کریم و اسلام بزرگ، راه چاره را یافت و رژیم امریکایی پهلوی را پس از فریادها و اعتصابها با مشت و دندان در مقابل تانکها و مسلسلها از پای درآورد، و صدام جنایتکار و حزب مشرک او را با ایمان و قیامِ للَّه از پای درآورد، و صدام بلندپرواز را که لاف سرداری قادسیه می زد به دریوزگی و ذلت کشاند، و تمام توطئه ها را با هدایت الهی در نطفه خفه کرد. و اکنون نیز از پای نمی نشیند تا آنچه از روز اول به عنوان غرامت و برای تأدیب مجرم خواست جامه عمل پوشد، و تصمیمات شورای امنیت و سازمانهای بی ارزش را جز ورق پاره هایی در خدمت «وتو» کنندگان نمی داند.

آنان با همه عربده ها و تبلیغات بی پایه سر تعظیم به پیش صهیونیزمها فرو آورده و برای تحکیم پایه های حکومت آنان و وابستگانشان چون صدام در آستانه مرگ ننگین به تشکیل جلسه و صدور قطعنامه پرداخته اند، و گمان کرده اند دولت متکی به خدا و ملت عظیم ایران بیدی است که از این بادها بلرزد. ملتی که اکنون طعم شیرین شهادت را چشیده است و پیرو مولای خود امیر المؤمنین و اولاد عظیم القدر او که شهادت را فوز عظیم می دانسته و در محراب شهادت و میدان نبرد ندای فزت و رب الکعبه را سر می دادند از سازمانهای نوکر ابرقدرتها نمی هراسد. ملتی که ابرقدرت امریکا را از کشور بقیه الله- ارواحنا لمقدمه الفداء- با ذلت و خواری راند و نفت و خزائن خود را از حلقوم آن بیرون کشید، از طبلهای تو خالی سازمانهای ساخته آن نمی ترسد. و این ملت و دولت پیرو آن، همان گونه که کراراً اعلام نموده اند، خواستهای مشروع خود را از صدام و حزب عفلقی می گیرند، و برای احقاق حق مشروع خود به هر اقدامی دست می زنند «بَلَغَ ما بَلَغْ».

منبع: صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۷۹ – ۳۸۱

فرازی از پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان در روز قدس (جنایات اسرائیل در لبنان)

. انتهای پیام /*