ما مصممیم. ملت ما مصمم است که این راهی را که رفته است به آخر برسد… از حمله نظامی و حصر اقتصادی امریکا هم ابداً خوفی نداشته‏‎ ‎‏باشید. برای اینکه ملتهای دیگر و دولتهای دیگر تابع امریکا نیستند.‏

صحیفه امام ج11، صفحه 357

. انتهای پیام /*