این رجل فاجر وقتی که کار را رساند به آنجا،‏‎ ‎‏یکدفعه انقلاب حاصل شد...

او با کار بدش‏‎ ‎‏و با ظلمش و با ستمش انفجار حاصل کرد و مردم فهمیدند همه به اینکه این رژیم،‏‎ ‎‏رژیمی نیست که بشود به آن دل بست. این رژیمی نیست که بتواند خدمتگزار باشد؛ او‏‎ ‎‏می خواهد غارت کند، می خواهد از بین ببرد.

صحیفه امام، جلد 17، صفحه 288

. انتهای پیام /*