ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم، واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی که می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند می باشند. قضیه شیعه و سنی اصلا در کار نیست. ما همه با هم برادریم.

صحیفه امام، جلد ۶، صفحه ۱۳۳

. انتهای پیام /*