اگر یک ملت بخواهد در همه ابعاد مستقل شود،‌ چاره ای ندارد جز اینکه فکر (ما باید نیازهایمان را از خارج وارد کنیم) را از سر بیرون کند. عمده این است که باور کنیم خودمان می توانیم. وقتی این باور آمد، اراده می کنیم و وقتی این اراده در ملتی ایجاد شد، همه به کار می ایستند.

صحیفه امام، جلد ‏۱۴، صفحه  116 - 117

. انتهای پیام /*