خدای تبارک و تعالی به طبقات نگاه نمی کند که این طبقه بالاست، این نخست وزیر است، این اعلیحضرت همایونی است، این نمی دانم چه است، این سردار است. نزد خدای تبارک و تعالی اینها هیچ مطرح نیست. در اسلام تقوا مطرح است. هر که تقوایش زیادتر است، پیش خدا کرامتش زیادتر است.

صحیفه امام، جلد ‏6، صفحه 314

سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران انقلاب اسلامی

. انتهای پیام /*