زنهایی که جوانهای خودشان را دادند، افتخار بر این کردند که شهید دادیم. و آنکه یک پسر از او باقی مانده بود باز می گفت این را هم اهدا می کنم. این قدرت ملیت نیست، این قدرت ایمان است، این قدرت اسلام است؛ اشتباه نکنند!

صحیفه امام، جلد 6، صفحه 360 - 361

. انتهای پیام /*