آنچه بارها گفته ام این است که همه شما پشتیبان یکدیگر باشید، دولت پشتیبان بازار و بازار پشتیبان دولت، ما باید این انقلاب را چون امانتی نگه داریم و همه می دانیم از آنجا که می خواهیم اسلام را به دنیا عرضه کنیم، همه با ما مخالف هستند.

دیدار با مسئولان کمیته امداد و معتمدان بازار _ ۲۱ اسفند ۱۳۶۳

صحیفه امام . جلد ۱۹ . صفحه ۱۸۲

. انتهای پیام /*