ای برادر تا عمر و جوانی و قوت و اختیار باقی است اصلاح نفس‏‎ ‎‏کن. اعتنا به این جاه و شرفها مکن؛ این اعتبارات را زیر پا بگذار. تو‏‎ ‎‏آدمزاده ای، صفت شیطان را از خود دور کن. (شرح چهل حدیث، ص 98)

. انتهای پیام /*