قم؛ ۱۳۴۳_ صدور تلگراف های جداگانه خطاب به آیت الله حاج شیخ محمد تقی آملی و آیت الله سید هادی میلانی مبنی بر تکذیب مقاله روزنامه اطلاعات مبتنی بر موافقت روحانیون با مقاصد دولت شاهنشاهی؛ 

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۷۶ - ۲۷۷

***

قم؛ ۱۳۴۳_ صدور اجازه نامه در امور حسبیه و شرعیه خطاب به آیت الله سید مهدی یثربی؛  

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۷۸

***

قم؛ ۱۳۴۳دیدار با بازماندگان و خانواده های شهدای قیام 15 خرداد 42؛ 

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۷۹

***

قم؛ ۱۳۴۳صدور تلگراف خطاب به آیت الله سید حسین خادمی مبنی بر تکذیب سرمقاله روزنامه اطلاعات مبتنی بر موافقت روحانیون با مقاصد دولت شاهنشاهی؛  

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۸۰

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۰_ صدور نامه خطاب به حجت الاسلام مجتبی حاج آخوند کاشی پیرامون اجازه شرعی در صرف سهمین؛ 

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۵۹۹

***

قم؛ ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع گروهی از مردم بندر لنگه؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۵۲۸ - ۵۲۹

***

قم؛ ۱۳۵۸سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی پادگان قلعه مرغی؛ 

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۵۳۰ - ۵۳۱

***

قم؛ ۱۳۵۸دیدار با سفیر چکسلواکی در تهران؛ 

نکته حائز اهمیت:

- نهضت ایران تنها مختص ایران نبوده بلکه نهضت مستضعفین علیه مستکبرین، و در جهت حمایت از تمام کسانی است که به انسانیت و حقوق بشر احترام قائل هستند و همچنان ادامه خواهد داشت.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۵۳۲

***

جماران؛ ۱۳۶۰_ صدور نامه خطاب به آقای ولی الله فلاحی (جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش) مبنی بر اعلام مرجع تعیین خط مشی سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش؛ 

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۲۸۱

***

جماران؛ ۱۳۶۰صدور حکم انتصاب حجت الاسلام غلام رضا صفائی به سمت ریاست اداره عقیدتی _ سیاسی ارتش؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۲۸۲

***

جماران؛ ۱۳۶۰صدور حکم انتصاب آقای غلام حسین کرباسچی به سمت ریاست اداره سیاسی ایدئولوژیک ژاندارمری؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۲۸۳

***

جماران؛ ۱۳۶۰سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم؛

اهم بیانات:

سرتاسر ایران ملتی است که همان طور که در اول نهضت، حاضر در صحنه بودند و با حضور خودشان بیمه کردند این کشور را و اسلام را، الآن هم در سرتاسر کشور همه حضور دارند در صحنه. آنها که خیال کردند یا تبلیغ می کنند به اینکه مردم دیگر در آن مسائل اسلامی و در جمهوری اسلامی سست یا بی تفاوت[اند] و در بعضی تبلیغات هم هست که مخالف شده اند، مردم از جمهوری اسلامی رو برگردانده اند، اینها بیایند ببینند سرتاسر کشور اسلامی را، زن و مرد مسلمان این کشور را، و زن و مرد تمام فرق مختلفه ای که در این کشور هست ـ الاّ بعض ریشه های پوسیدۀ از رژیم سابق یا بعضی سرسپردگان به شرق و یا سرسپردگان به غرب که اینها قابل توجه نیستند ـ تمام مسلمانها و کسانی که از اقلیتهای مذهبی هستند و پایبند به جمهوری اسلامی هستند، تمام اینها در سرتاسر کشور، با همان شور و شوقی که در اول نهضت داشتند، امروز هم به همان نحو در ادامۀ نهضت شور و شوق دارند.

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۲۸۴ - ۲۸۵

***

جماران؛ ۱۳۶۷_ دیدار با مسئولان برگزاری حج؛  

  ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۲۲

***

. انتهای پیام /*