شما پاسداران انقلاب اسلامی به اسلام حق پیدا کردید. شما مثل سربازان صدر اسلام که با جان و دل و با عشق و علاقه به اسلام خدمت کردند، به اسلام خدمت کردید و می کنید.
سخنرانی در جمع اعضای سپاه پاسداران شرق تهران _ قم ، ۲۳ فروردین ۱۳۵۸

صحیفه امام . جلد ۶ . صفحه ۵۳۶

. انتهای پیام /*