ابرجنایتکاران که ادامه حیات خویش را در اسارت ملتها بویژه ملتهای اسلامی می دانند در این سده های اخیر که راهشان به کشورهای اسلامی نفتخیز و ثروتمند باز شد، دریافتند که تنها (قشر مذهبی) است که می تواند خار راهی در راه استعمار و استثمار آنان باشد.

پیام به مناسبت روز زن . ۲۵ فروردین ۱۳۶۱

صحیفه امام . جلد ۱۶ . صفحه ۱۹۳

. انتهای پیام /*