ما بحمد الله تعالی امروز ارتشی داریم که با سرافرازی و قامتی استوار در جهان می درخشد. ارتش با چنان درخشش در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی می کند که در تاریخ حیاتش کم نظیر یا بی نظیر بوده است، و امید است که هر سال از سال پیش افتخار آفرین تر گردد.

پیام به مناسبت روز ارتش . ۲۹ فروردین ۱۳۶۱

صحیفه امام . جلد ۱۶ . صفحه ۲۰۰

. انتهای پیام /*