این پیروزی به دست آمده است، لکن این من نبودم که به واسطه من پیروزی را به دست آوردید؛ خدای تبارک و تعالی در سایه امام زمان (سلام الله علیه) ما را پیروز کرد. اسلام و قرآن مجید ما را پیروز کرد. ما همه اسلام و جمهوری اسلامی را می خواستیم. این قدرت اسلامی و ایمان سرشار ملت بود که ما را پیروز کرد.
سخنرانی در جمع عشایر و کارکنان صنایع فولاد شیراز . ۳۰ فروردین ۱۳۵۸

صحیفه امام ‌. جلد ۷ ‌. صفحه ۵۹

. انتهای پیام /*