اول باید خودتان را درست کنید، اول باید باورتان بیاید که ما هم انسانیم، ما هم قدرت تفکر داریم، ما هم قدرت صنعت داریم. این قدرت در همه افراد بشر بقوه هست. اگر این باور برای شما پیدا شد موفق خواهید بود.
سخنرانی در جمع پرسنل صنایع نظامی کشور . ۳۱ فروردین ۱۳۶۰

صحیفه امام . جلد ۱۴ . صفحه ۳۰۷

. انتهای پیام /*