انقلاب ایران نه مثل کودتاهای دنیاست و نه مثل انقلابات دنیا، یک انقلاب خاص‏‎ ‎‏خودش است؛ انقلابی است از خود ملت با فریاد «الله اکبر» و با فریاد جمهوری اسلامی.‏‎ ‎‏این دو خصوصیت، که یکی خود ملت در صحنه حاضر هست و بود و یکی اینکه راه‏‎ ‎‏یک راه بود، یک راه اسلامی، این دو خصوصیت و دو ویژگی اسباب آن شد که بعد از‏‎ ‎‏اینکه بر این قدرتهای شیطانی که در ایران هدایت می شد و همۀ قدرتها هم در دنبال آن‏‎ ‎‏بودند، به شکست رسیدند، این طور نبود که ملت کنار برود و بگوید که ما رژیمی را کنار‏‎ ‎‏زدیم و حالا اشخاص خاصی بیایند و در صحنه اداره کنند کشور را. خود ملت در همه جا‏‎ ‎‏و در همۀ ارگانها حاضر بودند و تمام جهات انقلاب جوشیده از متن ملت بود. 

صحیفه امام . جلد 14 . صفحه 318

. انتهای پیام /*