چرخ‌‎ ‌‏عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک‌‎ ‌‏ملت، مرهون کار و کارگر است. کار خلاصه نمی شود به جنبش مخصوص و کارگر‌‎ ‌‏خلاصه نمی شود به گروهی خاص؛ و به این انگیزه، روز کارگر روز همۀ ملت است نه‌‎ ‌‏بخش خاصی از آن.
صحیفه امام، جلد 12، ص 264

. انتهای پیام /*