زندگانی که در آن آزادی نباشد زندگانی نیست. زندگانی که در آن استقلال نباشد و‏‎ ‎‏همه کار بکنند برای استفادۀ دشمنها، این زندگانی نیست. الآن زندگانی شما دارید، برای‏‎ ‎‏اینکه استقلال دارید؛ برای اینکه کار شما امروز به نفع ملت خودتان است.

سخنرانی در جمع اعضای سندیکاهای کارگری (نقش کارکنان صنعت نفت در انقلاب)

صحیفه امام؛ ج 7، ص 419

. انتهای پیام /*