قوام نظام اسلامی ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کُلیّتِ سیاستِ مورد قبولِ اسلام است. 
صحیفه امام ج 21 ص 64

. انتهای پیام /*