کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمی دانیم. ولی‏‎ ‎‏هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند!

صحیفه امام جلد 21 ص 98

. انتهای پیام /*