‏‏ [‏‏بسمه تعالی. حضور مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی به عرض می رساند، در اوضاع و‏‎ ‎‏احوال فعلی و با توجه به اینکه جامعۀ ما جامعۀ جوانی است و هیجان مثبت کار برای قرار دادن کشور در‏‎ ‎‏خط تولید و فعالیت، جنبۀ معنوی و هیجان آفرین را جنبۀ اصلی می گرداند، حاج احمد آقا‏‎ یکی از‏‎ ‎‏مناسبترین اشخاص برای تصدی نخست وزیری است. در صورتی که موافقت فرمایید عین صواب‏‎ ‎‏است. ‏‏ابوالحسن بنی صدر‏‏]‏

‏‏بسمه تعالی

‏ بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود. احمد، خدمتگزار ملت است‏‎ ‎‏و در این مرحله با آزادی بهتر می تواند خدمت کند. والسلام علیکم.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

. انتهای پیام /*