خواهران و برادران عزیز صبور باشید و سستی و ضعف از خود نشان ندهید؛ راه شما راه خدا و اولیای خدا است. خون شما در راهی می‏ریزد که خون پیغمبران و امامان و اصحاب صلاحیتدار آنان ریخته شد. شما به آنان می‏پیوندید.

«صحیفه امام، جلد 14، صفحه 492»

. انتهای پیام /*