قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (شرکت در انتخابات و مقابله با توطئه ها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۵۹

***

جماران، ۱۳۵۹_ بیانات خطاب به اسقف کاپوچی (انتقاد از عملکرد روحانیت مسیح)

اهم بیانات:

ما با نصارا و با‏‎ ‎‏یهود و با سایر اقشار ملتها هیچ دشمنی نداریم، و از مدارس به هیچ وجه جلوگیری‏‎ ‎‏نمی کنیم، مادامی که مدرسه باشد وبرای تعلیم وتعلم باشد؛ حالا چه تعلیم و تعلم‏‎ ‎‏دستورات مسیح ـ علیه السلام ـ یا دستورات دیگران؛

من چطور جواب ملت را بدهم که ملت ما اگر بگویند که این‏‎ ‎‏روحانیت مسیح در خدمت ابرقدرتهاست، ما چطور جواب آنها را بدهیم؟ من متأسفم‏‎ ‎‏که نمی توانم جواب اینها را بدهم؛ برای اینکه اگر من بخواهم دفاع کنم از روحانیت‏‎ ‎‏مسیح، علایمی که در کار است، شواهدی که در کار است، ملت ما برای ما آن شواهد را‏‎ ‎‏به رخ ما می کشند. چرا باید ایشان در این مدت طولانی که ما در زیر رنج بودیم، و‏‎ ‎‏جوانهای ما را در خیابانهای ایران می کشتند، و خون آنها را روی اسفالتها جاری‏‎ ‎‏می کردند، ایشان یک کلمه سفارش اینها را نکند؟ این تبعیض را چرا ایشان قائل هستند؟‏‎ ‎‏مگر حضرت مسیح تعلیماتش تعلیمات تبعیضی است؟ مگر حضرت مسیح با یک طایفه‏‎ ‎‏خوبند و آن ثروتمندان، و با طایفۀ دیگر بد هستند و آن مظلومان و اشخاصی که بیچاره و‏‎ ‎‏فقیر هستند که شما دارید این کار را می کنید؟‏

من می دانم که مذهب مسیح این نیست، و هر کس که دنبالۀ مسیح باشد باید حامی‏‎ ‎‏مظلومان باشد، و باید با ابرقدرتها مقابله کند، همان طوری که کسی که تابع مذهب اسلام‏‎ ‎‏است باید با ابرقدرتها مخالفت کند، و مظلومان را از زیر چنگال اینها بیرون بیاورد.

امریکا باید این را بداند که دیگر گذشته است از اینکه او خیال بکند که‏‎ ‎‏می تواند باز در ایران با این شیطنتها برگردد، و آقای پاپ هم سفارش کند به این امریکا که‏‎ ‎‏نکنند اینطور با بشر، اینطور دژخیمی نکنند با بشر، اینطور ظلم نکنند به بشر. بشر‏‎ ‎‏اشخاصی هستند که عبادالله هستند، بندگان خدا هستند، با بندگان خدا اینطور نکنند،‏‎ ‎‏اینقدر ظلم نکنند، اینقدر ستم نکنند. من امیدوارم که آقای پاپ به وظیفۀ دینی خودشان‏‎ ‎‏به وظیفۀ مسیحیت خودشان عمل کنند، و این کارهایی که دژخیمان امریکا می کنند و‏‎ ‎‏پلیس امریکا می کنند جلوگیری کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۶۷ - ۷۱

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع استانداران (هماهنگی استانداران با دولت و مجلس)

اهم بیانات: 

با روحانیون بسازید. من به روحانیون هم این سفارش را بارها‏‎ ‎‏کرده ام، ولی چون شما امروز اینجا هستید به شما تاکید می کنم. شما با ساختن با روحانیون‏‎ ‎‏مردم را با خود کنید، در این صورت آسیب نمی بینید؛ زیرا آسیب از ناحیه اختلاف پیش‏‎ ‎‏می آید. شما و روحانیون باید با هم تفاهم داشته باشید. شما می دانید تا به حال هر کاری‏‎ ‎‏انجام گرفته است، از اتفاق بوده است؛ پیشبردمان از توافقی بوده است که بین تمامی اقشار‏‎ ‎‏است. خارجی ها هم اگر بخواهند کاری بکنند، اول بین خود ما اختلاف می اندازند و از‏‎ ‎‏این راه فساد ایجاد می کنند، بعد از آنکه اختلاف شد لطمه وارد می آورند، مستقیماً که‏‎ ‎‏دخالت نمی کنند. و ما برای حفظ اسلام مکلف و مسئولیم، و امروز حفظ اسلام در تفاهم‏‎ ‎‏است، تفاهم بین همۀ اقشار، بین مردم با روحانیون، روحانیون با استاندارها، استاندارها با‏‎ ‎‏مردم و روحانیون، و این تکلیفی است الهی که باید جواب آن را بدهیم. ‏

اگر سران با هم خوب باشند، این کشور‏‎ ‎‏صدمه نمی بیند. و اگر صدمه ای این کشور ببیند از اختلاف سران است. همان طور که‏‎ ‎‏شارع مقدس فرموده، باید دولت، مجلس و قوۀ قضائیه احساس کنند که یک تکلیف‏‎ ‎‏دارند و آن اینکه اختلاف نداشته باشند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۳۷ - ۳۸

***

جماران، ۱۳۶۶_ پیام به آقای مهدی کروبی، سرپرست حجاج ایرانی (کشتار زائران ایرانی)

اهم پیام:

‏‏اَجَعلْتُمْ سِقایَةَ الحاجِّ وَ عِمارَةَ المَسْجِدِ الحَرامِ کَمَنْ امَنَ بِالله ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ جاهَدَ فی سَبیلِ الله ِ‏‎ ‎‏لایَسْتَووُنَ عِنْدَالله ِ وَالله ُ لایَهْدِی القَوْمَ الظّالِمینَ.‏‎ گویی آیۀ کریمه در همین عصر نازل شده و‏‎ ‎‏گویی برای آل سعود و امثال آل سعود در طول تاریخ و برای ملت مجاهد و بزرگ ایران‏‎ ‎‏و حجاج بیت الله الحرام در عصر حاضر و امثال آنان در همۀ اعصار آمده است. و خداوند‏‎ ‎‏تعالی می فرماید: شما کوردلان آب رسانی به حجاج و تعمیر مسجدالحرام را با ارزش‏‎ ‎‏آنانی که ایمان به خدا و به روز جزا آورده و در راه خدا مجاهده می کنند، مساوی قرار‏‎ ‎‏داده اید، حاشا که اینان با شما مساوی نیستند و خداوند ستمگران را هدایت نمی کند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۳۴۹ - ۳۵۴

***

 

. انتهای پیام /*