قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران و اهالی کردستان (وظایف ارتش و وضع کردستان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ۳۱۶ - ۳۱۷

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه تشکر به آقای گلپایگانی (حمایت از سرکوب ضد انقلاب در کردستان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ۳۱۸

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای محمد صدوقی به سمت امام جمعه یزد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ۳۱۹

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (تصفیه و پاکسازی مراکز دولتی)

اهم بیانات:

وضع این طور شده است که یک وضع اسلامی است؛ یعنی، از خود مردم اند و‏‎ ‎‏از خود جامعه برخاسته اند و برای خود جامعه می خواهند عمل بکنند و همه شان هم‏‎ ‎‏بحمدالله مسلمان و متعهد و بنای براین هم دارند که خدمت بکنند.

هر یک شماها‏‎ ‎‏خدمتگزار این مملکت هستید، خدمتگزار این ملت هستید و برای این ملت هم شکرانۀ‏‎ ‎‏اینکه این دست تعدی متعدیها قطع شد و رژیم منحوس شاهنشاهی که از اول غلط بوده‏‎ ‎‏از بین رفت و مملکت دست شماها افتاد که از خود مردم هستید و با خود مردم هستید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۱۲۰ - ۱۲۵

***

جماران، ۱۳۶۱_سخنرانی در جمع مسئولان کاروان های حج (وظیفه حجاج و روحانیون کاروان ها)

اهم بیانات:

روحانیون در هر جا‏‎ ‎‏که هستند، آن روحانی که در رأس روحانیت ـ مثلاً ـ واقع است مثل مراجع، تا آن روحانی‏‎ ‎‏که در یک روستا، در یک ده، مشغول خدمت به اسلام است. امروز توقع ملت، بلکه‏‎ ‎‏توقع مستضعفان و ملتهای جهان از شما آقایان روحانیون، در هر جا هستید، بسیار زیاد‏‎ ‎‏است. و امروزِ شما غیر از دیروزی است که در سلطۀ نظام فاسد پهلوی و در تحت ستم‏‎ ‎‏ستمکاران جهان بودید. آن روز اگر چنانچه سکوتی، قصوری بود، می پذیرفتند که‏‎ ‎ ‎‏آقایان نمی توانند الآن مسائلشان را آن طور که هست، مسائل اسلام را آن طور که هست،‏‎ ‎‏قدرت ندارند که عمل کنند و به مردم برسانند، ولی امروز این مسئله حل شده است و‏‎ ‎‏بحمدالله ، همۀ آقایان در هر جا که هستند ، با آزادی می توانند مسائل را طرح کنند و با‏‎ ‎‏آزادی می توانند مردم را ارشاد کنند.‏

اگر امروز راجع به هر قضیه ای که برای ملت، قضایای عمومی که برای ملت پیش‏‎ ‎‏می آید، و ـ خدای نخواسته ـ روحانیونی که ارتباط با آن مسائل دارند قصوری بکنند یا‏‎ ‎‏اشتباهی بکنند، این اشتباه و قصور، دیگر در محضر خدای تبارک و تعالی و در پیشگاه‏‎ ‎‏مردم پذیرفته نیست.

قضاوت از اموری است که واجب‏‎ ‎‏است به طور کفایی و واجب کفایی؛ قبل از اینکه پیدا بشود به مقدار کفایت ، بر آحاد‏‎ ‎‏واجب است؛ یعنی، اگر یک قضاوتی زمین بماند یا یک جایی منحرفین وارد قضاوت‏‎ ‎‏بشوند، بر تمام کسانی که می توانند یا اجتهاداً یا تقلیداً قضاوت کنند، بر همۀ اینها واجب‏‎ ‎‏است که در قضاوت وارد بشوند و رفع احتیاج را بکنند. ما امروز وقتی که احتمال این معنا‏‎ ‎‏را بدهیم یا اینکه با آقایانی که متصدی امور قضایی و دادگاه هستند صحبت می کنیم، از‏‎ ‎‏این معنا ‏‏[‏‏حرف می زنند‏‎ ‎‏]‏‏که ما کم داریم قاضی، آن مقداری که لازم داریم کم است و‏‎ ‎‏اگر چنانچه در حبسها از این منحرفین یا محتمل الانحراف ها باشند و نتوانسته اند آنها را‏‎ ‎‏رسیدگی کنند، برای کمبود قاضی است.

قضات محترم شرع، باید موازین را با دقت، با کمال دقت، موازین را‏‎ ‎‏عمل بکنند و ـ خدای نخواسته ـ یک وقت بر خلاف موازین اسلامی واقع نشود. مایی که‏‎ ‎‏مدعی هستیم که جمهوریمان جمهوری اسلامی است، احکام اسلام باید در این‏‎ ‎‏جمهوری اجرا بشود. یکی از امور مهم، قضیۀ زندانهاست. یکی از امور مهم، قضیۀ‏‎ ‎‏دادگاههاست، دادسراهاست، دادگستریهاست. اگر بنا باشد که حالا هم ـ خدای نخواسته‏‎ ‎‏ـ مثل زمان رژیم سابق، در دادگستریها کارهای خلاف شرع بشود، خوب، ما باید فاتحۀ‏‎ ‎‏این جمهوری را بخوانیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ۱۶، ص ۴۲۱ - ۴۳۷

***

جماران، ۱۳۶۳_ حکم تعیین اعضای هیأت مؤسس مکتب خواهران قم (جامعة الزهرا «س»)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۱۷

***

 

. انتهای پیام /*