آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی که باهم در جبهه های نبرد‏‎ ‎‏با قدرتهای فاسد هم جنگ و هم رزم بودند. و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من‏‎ ‎‏بیست سال است که با آقای باهنر همراه بوده ام و خداوند خواست که باهم از دنیا هجرت‏‎ ‎‏کنند.

«صحیفه امام، ج15، ص135»

. انتهای پیام /*