من از اینکه آقای موسی صدر در بین شما نبوده است متاثرم. او مثل فرزند من است. او یک بازوی قوی برای اسلام بود.

«صحیفه امام، ج15، ص5»

. انتهای پیام /*