نجف اشرف، 1357_ نامه از نجف درباره لزوم توجه بیشتر به آقای پسندیده

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 453

***

قم، 1358_ حکم انتصاب آقای طه مقدسی به سمت قاضی دادگاه های محلات و حومه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 381

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر (پاسداری از نهضت)

اهم بیانات:

‏‏من البته از این شهدایی که در راه اسلام رفته اند از جهتی متأثرم، و به خانواده های‏‎ ‎‏آنها و بستگانشان تسلیت عرض می کنم، و از خدای تبارک و تعالی رحمت برای شهدا‏‎ ‎‏طلب می کنم، و صبر و اجر برای خانواده هایشان. و از طرفی هم مباهات می کنم من به‏‎ ‎‏یک همچو جوانانی که ما داریم که نظیر جوانهای صدر اسلام هستند. شما اگر به تاریخ‏‎ ‎‏صدر اسلام مراجعه کنید، می بینید که فداکاریهایی که آنها کرده اند و آن قدری که آنها‏‎ ‎‏در مضیقه بودند، در زحمت بودند، حتی در بعضی از جنگها یک دانه خرما را این‏‎ ‎‏دهانش می گذاشت همان شیرینیش را که ادراک می کرد می داد رفیقش، و همین طور،‏‎ ‎‏برای که چیزی نبود در کار اینها، با کمال شهامت و قدرت به اسلام خدمت کردند و‏‎ ‎‏اسلام را به ارث پیش ما گذاشتند. ما هم موظفیم که این ارث بزرگ را حفاظت کنیم و‏‎ ‎‏برای او جانبازی کنیم.

شما در صدد باشید که همان طوری که حفاظت می خواهید از مملکتتان بکنید، از‏‎ ‎‏اسلام بکنید، از خودتان هم حفاظت بکنید، حفاظت روحی؛ یعنی بسازید خودتان را.‏‎ ‎‏اگر بخواهید پیشرفت بکنید و همه چیزتان ان شاءالله اسلامی بشود و پیروزی نظیر‏‎ ‎‏پیروزیهای صدر اسلام بشود، کاری بکنید که خودتان هم ساخته بشوید. همان طور که‏‎ ‎‏سربازهای صدر اسلام در عین حالی که سربازی می کردند، وظایف صوریۀ اسلام را هم‏‎ ‎‏به تمام معنا به جا می آوردند، همان طوری که شمشیر می کشیدند و می کشتند دشمنهای‏‎ ‎‏اسلام را، با خودشان به طور رأفت، به طور دوستی، برادری رفتار می کردند. همین‏‎ ‎‏دستور قرآن کریم است که از اوصاف مؤمنین صدر اسلام و اینها نقل می فرماید که اینها‏‎ ‎‏رحیم هستند بین خودشان: ‏‏رُحَمَاءُ بَیْنَهُم‏‎. خودشان با هم با رحمت رفتار می کنند؛ ‏‏أَشِدَّاءُ‏‎ ‎‏عَلَی الکُفَّارِ‏‎. وقتی به کفار می رسند، شدت.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 382 - 386

***

جماران، 1360_ پیام تشکر به رئیس جمهور آلمان شرقی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

تمام انقلاباتی که واقع شده است یک وابستگی به شرق و غرب داشته‏‎ ‎‏است و تمام انقلاباتی که واقع شده است در بین راه مشکلات بسیار بزرگ داشته اند و‏‎ ‎‏دارند، لکن انقلاب ایران، انقلاب غیر وابسته است؛ یک انقلاب دولتی نیست، یک‏‎ ‎‏انقلاب ارتشی نیست، یک انقلاب حزبی نیست، یک انقلاب ملّی است، لکن بر اساس‏‎ ‎‏اسلام. انقلاب، اسلامی است.

مبادا یک وقت این طور‏‎ ‎‏شرارتهایی که در ایران می شود مثل یک همچو قصۀ ناگواری که برای ما پیش آمد و دو‏‎ ‎‏نفر از بهترین جوانان و بهترین کارکنان ایران از بین رفت،مبادا یک وقت کنترل‏‎ ‎‏خودشان را از دست بدهند و زاید بر آنچه حکم خداست و قانون اسلام است عمل کنند.‏‎ ‎‏مبادا این اسباب این بشود که خشونت زیاد با اسیرها بکنند و با زندانیها بکنند و بدون‏‎ ‎‏دقت، بدون توجه یک وقت افرادی را بگیرند که ـ خدای نخواسته ـ گناهکار نبوده اند و‏‎ ‎‏گرفتار شده اند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 151

***

جماران، 1363_ سخنرانی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان (حدود وظایف شورای نگهبان)

اهم بیانات:

ما مکلفیم تا‏‎ ‎‏علاوه بر اینکه وضع فعلی را حفظ کنیم، نگهبان آیندۀ نظام و اسلام باشیم. ما باید پایه‏‎ ‎‏گذار خوب آینده باشیم. از موضوعاتی که باید در فکر آینده اش باشیم، وضع روحانیت‏‎ ‎‏است، وضع درسی روحانیت است. در مورد وضع درسی آنچه پرسیدم، گفته اند خوب‏‎ ‎‏است. البته خوب داریم تا خوب، یک موقعی خوب است که صاحب جواهر و شیخ‏‎ ‎‏مرتضی تربیت می شود، و یک موقعی خوب است که ماها به وجود می آییم، بین این دو‏‎ ‎‏خیلی فاصله است. برای اینکه افرادی مثل صاحب جواهر تربیت شود باید دسته بسیاری‏‎ ‎‏مُمَحَّض بر تحصیل شوند، خود را مهیا کنند تا فقه را به صورت قدیم تحصیل نمایند.‏

من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم و عقیده ام هست که باید‏‎ ‎‏قوی و همیشگی باشد، ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست. برخورد شما‏‎ ‎‏باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر‏‎ ‎‏حالا باشید و بگویید آینده هر چه شد، باشد. شیاطین بتدریج کار می کنند. امریکا برای‏‎ ‎‏پنجاه سال آینده خود نقشه دارد. شما باید طوری فکر کنید که این شورا برای همیشه‏‎ ‎‏محفوظ بماند. رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و‏‎ ‎‏دولت ایستاده اید.

‏‏مسئله دیگر رفتار نهادها با مردم است. باید حرکت ما به صورتی باشد که مردم بفهمند‏‎ ‎‏که اسلام برای درست کردن زندگانی دنیا و آخرت آمده ما است تا ملت احساس آرامش‏‎ ‎‏کند. اینکه آمده است: «الاسْلامُ یَجُبُّ ماقَبْلَهُ»‏‎. این یک امر سیاسی است. اسلام دیده‏‎ ‎‏است اگر بخواهد با کسانی که تازه مسلمان شده اند سختگیری کند، هیچ کس به اسلام‏‎ ‎‏رونمی آورد. «جُبّ ماقَبل» کرده است و از آنچه در قبل کرده اند گذشته است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 42 - 46

***

جماران، 1365_ حکم به سپاه پاسداران (استفاده از بعضی امکانات ارتش)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 20، ص 132

***

 

. انتهای پیام /*