شما گمان نکنید که اگر این مجالس عزا نبود و اگر این دستجات سینه زنی و‏ ‏نوحه سرایی نبود، 15 خرداد پیش می آمد. هیچ قدرتی نمی توانست 15 خرداد را آنطور‏ ‏کند، مگر قدرت خون سیدالشهدا. و هیچ قدرتی نمی تواند این ملتی که از همه جوانب به‏ ‏او هجوم شده است و از همۀ قدرتهای بزرگ برای او توطئه چیده اند، این توطئه ها را‏ ‏خنثی کند، الاّ همین مجالس عزا

صحیفه امام جلد 16 ص346

. انتهای پیام /*