نجف اشرف، 1351_ پیام به ملت، علما و روحانیون ایران (تشریح ستمکاری های رژیم)

اهم پیام:

گرفتاریهای ملت محترم ایران و خصوص طبقۀ جوان‏‎ ‎‏روحانی و دانشگاهی در چنگال رژیم غیرقانونی و سرسپردۀ ایران موجب کمال تأسف‏‎ ‎‏است. سربازی بردن علما و روحانیون به جرم اظهار تأثر از رفتار غیرقانونی و غیرشرعی‏‎ ‎‏دستگاه جبار و ابراز تنفر از زجرها، شکنجه ها، اعدامها، تبعیدها و حبسهای بدون مجوز‏‎ ‎‏قانونی و شرعی، انتقامی است که رژیم دست نشاندۀ استعمار از اسلام و هواداران آن‏‎ ‎‏می گیرد.‏

باید به اسم «مأموریت برای وطنم»، این وطن به حال خرابی و عقب افتادگی باقی‏‎ ‎‏باشد و اسلام که تنها پناهگاه این ملت و سد راه اجانب است شکسته شود. گویی مأمور‏‎ ‎‏است که طبقۀ جوان روشن را چه روحانی و چه دانشگاهی سرکوب کند؛ مأمور است که‏‎ ‎‏مدارس دینی را هتک و علمای اسلام را حبس و زجر کند؛ مأمور است مقدسات کشور‏‎ ‎‏را به دست اسرائیل و مربیان آن بدهد؛ مأمور است که سرمایه گذاران خارجی را به‏‎ ‎‏باقیماندۀ ثروت کشور مسلط کند؛ مأمور است که موجبات فحشا را با هر صورت اشاعه‏‎ ‎‏دهد و هتک نوامیس قرآن کند؛ مأمور است که مستشاران خارجی و کارمندان آنان را‏‎ ‎‏مصونیت دهد و از ملت و روحانیون و دانشمندان و دانشجویان سلب مصونیت نماید؛‏‎ ‎‏مأمور است که به اسم اسلام این چراغ هدایت را خاموش کند؛ مأمور است که فرهنگ‏‎ ‎‏استعمار نو را تا آخرین نقاط دور افتادۀ کشور برساند، و اسلام و فرهنگ اسلام را کنار‏‎ ‎‏زند؛ و مأموریتهای دیگری که اگر خدای نخواسته فرصت پیدا کند، اجرا نماید.‏

‏‏شما ای ملت ایران! ای مسلمانان پاک طینت! به احکام نورانی قرآن کریم بیش از پیش‏‎ ‎‏گرایش کنید، و دست اتفاق و برادری به هم دهید، و از اختلافات دست بردارید، و برای‏‎ ‎‏قرآن کریم و اسلام عزیز فکری کنید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 448 - 450

***

نجف اشرف، 1351_ نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 451

***

نجف اشرف، 1351_ نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 452

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع عشایر و مرزنشینان سر پل ذهاب (همراهی ملت با دولت)

اهم بیانات:

این معنایی را که ما در فکرش هستیم و با همّت همۀ‏‎ ‎‏قشرهای ملت امیدواریم که تحقق پیدا بکند، آن این است که اسلام در ایران حکومت‏‎ ‎‏کند؛ حکومت، حکومت خدا باشد. و از آن کارهایی که طاغوت می کرد و عمّال‏‎ ‎‏طاغوت می کردند و گرفتاریهایی که برای ملت ما از دست آنها پیدا شد ان شاءالله با همت‏‎ ‎‏همۀ جوانهای ملت ما آنها تمام بشود؛ و همه جا بیرق اسلام باشد؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 488 - 491

***

جماران، 1359_ سخنرانی در جمع هیأت دولت (انتظار ملت از دولت و ضرورت انجام آن)

اهم بیانات:

آنچه که خطر برای هر انسانی و هر متصدی‏‎ ‎‏امری هست حب نفْس است. رأس همۀ خطاهایی که انسان می کند، حب نفْس است. هر‏‎ ‎‏بلایی سر انسان خودش می آید یا جامعه از دست قدرتمندان می بیند این در اثر هوای‏‎ ‎‏نفْس و خودخواهی است. در روایات ائمۀ ما فرموده اند: ‏‏رَأسُ کُلِّ خَطیئَةٍ حُبُّ النَّفْس؛‏‎ یعنی،‏‎ ‎‏همۀ خطاهایی که از انسان صادر می شود در اثر همین خودخواهی و غفلت از خداست.‏

جز این بود که این‏‎ ‎‏پابرهنه ها و این زاغه نشین ها و این دانشگاهیهای محروم و این مردم کوچه و بازار با هم‏‎ ‎‏جمع شدند و برای خدا قیام کردند و نهضت کردند و ما را به این آزادی رساندند و آن‏‎ ‎‏سدهای بزرگی که در تصور کسی نمی آمد که شکسته بشود، شکستند و ما را به آنجا‏‎ ‎‏رساندند که وزیر بشویم و رئیس جمهور بشویم و وکیل بشویم و همۀ اینها را داشته‏‎ ‎‏باشیم؟ و همه از این ملت است. ما هر چه داریم از این ملت است؛ البته ملت اسلامی که با‏‎ ‎‏فریاد الله اکبر این کار را انجام دادند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 194 - 206

***

جماران، 1360_ حکم انتصاب آقای محسن رضایی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 224

***

. انتهای پیام /*