نجف اشرف، ۱۳۵۷_ نامه به حافظ اسد درباره ناپدید شدن امام موسی صدر

اهم بیانات:

از جنابعالی تقاضا دارم که این موضوع را با سران کشورهایی که در قضیۀ‏‎ ‎‏فلسطین اجتماع کرده اند در میان گذارید و اهتمام آنان را جلب نمایید.‏

ما و ملت ایران، در این عصر، گرفتار رژیمی هستیم که با اتکا به پشتیبانی امریکا ملت‏‎ ‎‏را در آتش دیکتاتوری و کشتارهای دسته جمعی و سلب همۀ آزادیها می سوزاند. ما از‏‎ ‎‏شما سران دولتهای اسلامی برای رهایی ملت بی پناه ایران کمک می خواهیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۷۹

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای سید مجتبی موسوی لاری (رسیدگی به مشکلات منطقه لارستان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۸۵

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب سید حسین آیت اللهی به سمت امامت جمعه جهرم

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۸۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانش آموزان دبستان فیض قم (تربیت اسلامی کودکان)

اهم بیانات:

این بچه ها جدید العهد به ملکوت هستند. آن کدورتهایی‏‎ ‎‏که از طبیعت عاید انسان می شود و آن کدورتهایی که از دولت طاغوتی نصیب ما شد اینها‏‎ ‎‏از او دور بودند. جوانان ما را نگذاشتند تربیت انسانی بشوند. این کودکها، که الآن در پیش‏‎ ‎‏من هستند و با فشار به دامن من هجوم می آورند، مورد علاقۀ من هستند، بچه های منند،‏‎ ‎‏عزیزان منند، به ملکوت نزدیکند، از آلودگیهای طبیعت دورند. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏معلمهای این بچه ها و این کودکها در تربیت انسانی ـ اسلامی اینها کوشا باشند؛ و از آن‏‎ ‎‏تعلیمات سوئی که در سابق بود مُبرا باشند. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۸۷ - ۸۸

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات خطاب به آقای محمد مُکری (وضعیت کردستان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۸۹

***

جماران، ۱۳۵۹_ نامه به رزمندگان مستقر در جبهه های غرب کشور (حمایت از رزمندگان)

‏بسمه تعالی‏

‏‏برادران عزیزم! از راه دور به شما تحیت و سلام عرض ‏‏[‏‏نموده‏‏]‏‏ و از خداوند تعالی‏‎ ‎‏توفیق و پیروزی شماها را خواستارم. امید است خداوند منان شما برادران و سایر قوای‏‎ ‎‏مسلحه را از سپاه اسلام قرار دهد و مشمول عنایات خود فرماید.‏

عزیزانم! بکوشید برای خدا که پیروزی با شماست. من از همۀ قوای مسلحه امید دارم‏‎ ‎‏که برای کشور اسلامی هماهنگ شده و دشمنان را سرکوب نمایند. از خداوند تعالی‏‎ ‎‏سلامت و پیروزی همه را خواهانم. والسلام علیکم.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۲۲۷

***

جماران، ۱۳۶۰_ نامه به آقای سید عبد الله شیرازی (تأیید تذکر ایشان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۴۸

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی (استقلال همه جانبه)

اهم پیام:

‏‏ باید سعی شود متصدیان امور تربیتی از مرتبۀ ابتدایی تا آخر از اشخاص صالح و‏‎ ‎‏متعهد و معتقد به جمهوری اسلامی انتخاب شوند؛ افرادی که هیچ گونه گرایش به‏‎ ‎‏مکتبهای انحرافی شرق و غرب نداشته باشند.

مسامحه و سهل انگاری در تعلیم و تربیت خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏استقلال فرهنگی یک ملت و کشور می باشد و باید از آن احتراز کرد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱ - ۵

***

. انتهای پیام /*