همۀ اینها از برکت خونهای پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، همۀ اینها از تلاش‏‎ ‎‏مادران و پدران و مردم عزیز ایران در ده سال مبارزه با امریکا و غرب و شوروی و شرق‏‎ ‎‏نشأت گرفت. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر و‏‎ ‎‏غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود‏‎ ‎‏دارد. چه کوته نظرند آنهایی که خیال می کنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی‏‎ ‎‏نرسیده ایم، پس شهادت و رشادت و ایثار و از خودگذشتگی و صلابت بیفایده است!‏‎ ‎‏در حالی که صدای اسلامخواهی افریقا از جنگ هشت سالۀ ماست، علاقه به‏‎ ‎‏اسلام شناسی مردم در امریکا و اروپا و آسیا و افریقا یعنی در کل جهان از جنگ هشت‏‎ ‎‏سالۀ ماست.‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۲۸۴

عکس نوشته جنگ حق و باطل

. انتهای پیام /*