خداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری‏‎ ‎‏متعهد و مبارز، در خط مستقیم اسلام و عالِم به دین و سیاست هدایت فرمود که امید است‏‎ ‎‏با حُسن تدبیر و کمک قوای سه گانه و پشتیبانی ملت بزرگ، مشکلات یکی پس از‏‎ ‎‏دیگری رفع و احکام مقدس اسلام به طور دلخواه در سطح کشور اجرا گردد.‏

اینجانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند‏‎ ‎‏محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه ای ـ ایّده الله تعالی ـ رأی ملت را تنفیذ‏‎ ‎‏و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.‏‎[4]‎‏ و رأی ملت‏‎ ‎‏مسلمان متعهد و تنفیذ آن محدود است به اینکه ایشان به همان نحو که تا کنون خدمتگزار‏‎ ‎‏اسلام و ملت و طرفدار قشر مستضعف، و به حکم قرآن کریم ‏اَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ ‎‏بوده اند از این پس نیز به همان تعهد باقی باشند و از طریق مستقیم انسانیت و اسلام‏‎ ‎‏انحراف ننمایند، که ان شاءالله نمی نمایند. و در این موقع خطیر که بدخواهان خارج و‏‎ ‎‏داخل و بلندگوهای ابرقدرتها خصوصاً امریکای جنایتکار با هر وسیله می خواهند ملت و‏‎ ‎‏دولت و مجلس و دادگاههای ایران را متهم کنند و به گمان فاسد خود تزلزلی در ارکان‏‏ جمهوری اسلامی ایجاد نمایند، لازم است رئیس جمهور با کمک همۀ ارگانهای‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و با تشریک مساعی یکدیگر جریانات امور را به طوری هماهنگ و‏‎ ‎‏موافق اسلام کنند که بهانه را از دست بدخواهان بگیرند؛ گرچه بسیاری از آنان با احکام‏‎ ‎‏اسلام و حدود و تعزیرات آن موافقت ندارند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۷۹ - ۲۸۰

. انتهای پیام /*