امروز آنچه که برای ما از همه چیز، لازمتر است آرامش است. ما امروز مبتلای به‏‎ ‎‏جنگ هستیم و مبتلای به این خرابکاریهای داخلی هم هستیم، و دشمنهای ما شاید‏‎ ‎‏اهمیت به این اختلالهای داخلی بیشتر بدهند تا هجوم نظامی. برای اینکه اختلافات‏‎ ‎‏داخلی ما را از باطن آسیب پذیر می کند و ما خودمان، خودمان را از بین می بریم. باید ما‏‎ ‎‏توجه به این معنا داشته باشیم که مبادا در بین ما اشخاص مغرضی نفوذ کنند و اختلاف‏‎ ‎‏بیندازند. اگر خدای نخواسته، این اشخاصی که مغرض اند، اختلاف بخواهند بیندازند،‏‎ ‎‏شماها که بیدارید و ملت ما که بیدارند آنها را نصیحت کنند. نگذارند که آنها به آمال‏‎ ‎‏خودشان برسند. ما خیلی احتیاج به آرامش داریم. من از همۀ شما دوستان و از همۀ ملت‏‎ ‎‏ایران می خواهم که حفظ کنند آرامش خودشان را. اگر فرضاً هم کسانی باشند که برای‏‎ ‎‏بعضی کارها بخواهند اختلاف بیندازند، شماها با عقل و تدبیر حفظ کنید آرامش را.‏‎ ‎‏نگذارید در یک همچو موقعی که ما احتیاج به آرامش داریم خدای نخواسته اختلاف‏‎ ‎‏پیدا بشود. شما از مرکزی آمدید که آن مرکز، مرکز حقیقت اسلام است. و شما می دانید‏‎ ‎‏که حضرت رضا ـ سلام الله علیه ـ در آن ابتلائاتی که داشت و در آن مصیبتهای معنوی که‏‎ ‎‏برایش وارد می شد، بدون اینکه یک اختلافی ایجاد کند، با آرامش، راه خودش را به‏‎ ‎‏پیش می برد. مقید بود به اینکه آرامش ملت را حفظ کند. و شما می دانید که حضرت امیر‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ ابوالائمه، اول شخص اسلام بعد از رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ در‏‎ ‎‏طول مدت عمرشان در جهاد بودند. و در آن مدتی که اختلافات بین دستجات بود ایشان‏‎ ‎‏آرامش را حفظ کردند. برای اینکه اسلام محتاج به آرامش است.‏

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۴۲۷

. انتهای پیام /*