مگر شما از اصحاب حضرت امیر بالاتر هستید که جان خود را در راه دین‏‎ ‎‏می دادند؟ پیشینیان ما، بزرگان دین ما و ائمۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ در راه دفاع از‏‎ ‎‏اسلام هتک شدند، سیلی خوردند، به شهادت رسیدند؛ زندان رفتند، مسموم شدند.‏‎ ‎‏پیروان علی و فاطمه و اولاد روحانی و جسمانی آن بزرگواران همواره با حکام جائر‏‎ ‎‏مقابله کردند. عماریاسر، ... ‏‎[۱۱]‎‏ عمر مبارک خود را در مقابله گذراند تا سرانجام در سن‏‎ ‎‏نود سالگی به دست «فئۀ باغیه»‏‎[۱۲]‎‏ به شهادت رسید. میثم تمار، این زبان گویای اسلام تا‏‎ ‎‏آنجا گفت و گفت که جلادان معاویه ـ علیه اللعنه ـ زبانش را بریدند، دستهایش را قطع‏‎ ‎‏کردند و بدترین شکنجه ها را به او دادند.‏

صحیفه امام جلد ۱ ص ۱۶۴

. انتهای پیام /*