خوزستان دین خودش را به اسلام ادا کرد

شما اهالی غرب و جنوب خوزستان و سایر مرزهای کشور در مقابل ستمکاران و‏‎ ‎‏مهاجمان به اسلام ایستادگی کردید و همچون شهدای صدر اسلام شهید تقدیم کردید. از‏‎ ‎‏شما شهدای بسیار برای ملت باقی ماند. ‏‏[‏‏شما‏‏]‏‏ شرافت این ملت را بیمه کردید و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی از شما راضی باشد

صحیفه امام ج۱۴ ص۲۵۷

. انتهای پیام /*