زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده همدوش مردان بلکه مقدّم بر آنانند. زنان‏‎ ‎‏ایران، هم مجاهدات انسانی عظیم کرده اند و هم مجاهدات مالی. این طبقۀ محترم زنها که‏‎ ‎‏در جنوب تهران و در شهر قم و در سایر شهرها هستند، همین خانمهای محجبه، همینها‏‎ ‎‏که مظهر عفاف هستند، در نهضت پیشقدم بودند و در ایثار مال هم پیشقدم. ایثار کردند‏‎ ‎‏جواهرات و طلاهایی که دارند، برای مستضعفین، عمده در این امور آن قصد پاک است.‏‎ ‎‏خداوند چند آیه برای چند قرص نان که حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ و عائله اش صدقه‏‎ ‎‏دادند، ... چند آیه نازل فرمود. این آیات برای قرص نان نیست، این آیات برای اخلاص،‏ ‏برای آنکه برای خدا بود. ارزش اعمال به معنویات اعمال است. خواهرهای ما که در‏‎ ‎‏عصر نهضت شرکت داشتند ارزش اعمال آنها بیشتر بود از ارزش اعمال مردها، آنها با‏‎ ‎‏پرده های عفاف بیرون آمدند و با پردۀ عفاف با مردان هم صدا شدند و پیروزی را‏‎ ‎‏تحصیل کردند و حالا هم با قصد خالص آنچه که در ایام عمر تهیه کردند برای مستمندان‏‎ ‎‏دادند. این ارزش دارد، متمکنین اگر میلیونها بدهند، به قدر ارزش این نیست. پس روز‏‎ ‎‏زن، روز با اهمیتی است و امروز روز زن است و امروز روز مخدرات است و اجتماع‏‎ ‎‏عظیم؛ اجتماع از اقشار مختلفه آنهایی که نمی توانستند با هم مجتمع باشند؛ آنهایی که‏‎ ‎‏اختناق نمی گذاشت با هم مجتمع شوند، همه با هم مجتمع شدند؛ همه با هم، برادر و‏‎ ‎‏خواهر، برادر و خواهروار مجتمع شدند. مجتمع شدند در مکان مقدس، مکان مقدس‏‎ ‎‏فیضیه، محلی که علم از آنجا به همۀ اقطار سرازیر می شود. محلی که احکام الهی در آن‏‎ ‎‏بیان می شود. مکانی که از آن علم به همه جا رفت و از علم ‏‏[‏‏نیز‏‏]‏‏ جهاد به همه جا. زن و‏‎ ‎‏مرد قم نمونه اند در علم و در عمل. زن و مرد ایران نمونه اند در علم و در عمل؛ در جوار‏‎ ‎‏حضرت فاطمۀ معصومه ـ سلام الله علیها ـ و روز ولادت صدیقه ـ علیهاسلام ـ و اجتماع‏‎ ‎‏امت اسلامی در محلی که از اسلام است.‏

صحیفه امام ج۷ ص۳۴۲

. انتهای پیام /*