‏‏امروز روز جمعه و نماز و عبادت، دست جنایتکار امریکائیان یک شخص ارزشمند‏‎ ‎‏که مربی بزرگ و عالمی عامل، که گناهش فقط تعهد به اسلام بود، از دست ملت ایران و‏‎ ‎‏اهالی محترم فارس گرفت و حوزه های علمیه و اهالی ایران را به سوگ نشاند. حضرت‏‎ ‎‏حجت الاسلام و المسلمین شهید حاج سید عبدالحسین دستغیب را که معلم اخلاق و‏‎ ‎‏مهذّب نفوس و متعهد به اسلام و جمهوری اسلامی بود با جمعی از همراهانش به‏‎ ‎‏شهادت رساندند و خدمت خود را به ابرقدرت و ابرجنایتکار زمان ایفا کردند، به گمان‏‎ ‎‏آنکه به ملت رزمندۀ ایران آسیب رسانند و آنان را در راه هدف به سستی بکشند. این‏‎ ‎‏کوردلان نمی بینند که در هر شهادتی و در هر جنایتی ملت متعهد به اسلام و کشور‏‎ ‎‏مصمم تر و در صحنه حاضرترند؟ اینان پس از بمباران شهرها در جنوب و غرب و قتل‏‎ ‎‏عامهای فجیع مردم بی پناه، فریاد «جنگ جنگ تا پیروزی» را نشنیده اند که ملت وفادار،‏‎ ‎‏شهادت را در راه خداوند با آغوش باز پذیرا هستند؟ یا می خواهند شکستهای لشکر کفر‏‎ ‎‏را و آتشی که به جان دوستان و اربابانشان از پیروزی رزمندگان ایران افتاده است با خون‏‎ ‎‏این مردان خدا فرونشانند؟
صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۴۱۸

. انتهای پیام /*