‏غرورها و امیدهای کاذب شیطانی را کنار گذار و کوشش در عمل و تهذیب و تربیت خود کن که رحیل بسیار نزدیک است و هر روز که بگذرد و غافل باشی دیر است. بازگو مکن که تو خود چرا مهیّا نیستی؛ انظُر الی ما قالَ وَ لا الی مَن قال من هر چه هستم برای خود هستم و همه نیز چنین.‏

‏جهنم و بهشت هر کس نتیجه اعمال او است، هر چه کِشتیم درو می کنیم.‏

تفسیر سوره حمد ص ۲۵۲

. انتهای پیام /*