نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ حکم به آقای مهدی بازرگان جهت تعیین هیأت پنج نفره در مناطق نفتی

اهم حکم:

به منظور‏‎ ‎‏جلوگیری از صدور نفت به خارج دست به اعتصاب زده اند؛ اما دولت غاصب و‏‎ ‎‏غیر قانونی نظامی، با تهاجمات سبعانۀ خود و اِعمال زور و اِرعاب، می خواهد این‏‎ ‎‏اعتصاب را جهت ادامۀ غارت نفت بشکند. و همچنین در حالی که نفت و فرآورده های‏‎ ‎‏نفتی برای مصارف داخلی تولید می شود یا موجود می باشد، از پخش آن در داخل‏‎ ‎‏جلوگیری نموده و سعی می نماید تا ایجاد فشار و ناراحتیهای بیشتری را برای مردم فراهم‏‎ ‎‏آورد. برای مقابله با این برنامه های دولت غاصب و تأمین نیازهای مردم در داخله، تحقق‏‎ ‎‏شرایط زیر لازم است:‏

‏‏۱ـ نظامیان و مأمورین انتظامی از مناطق و مراکز نفتی بیرون بروند و دخالتی در امور‏‎ ‎‏مربوطه ننمایند و از ایجاد هرگونه ارعاب در بین کارکنان خودداری نمایند.‏

۲ـ نفت و فرآورده های نفتی فقط به اندازۀ مصرف داخلی تولید شود و از صدور‏‎ ‎‏نفت به خارج، تا سقوط رژیم غیرقانونی، جلوگیری کامل به عمل آید.‏

۳ـ ارتش و نظامیان حق احتکار مواد نفتی را که برای مصرف داخلی تهیه می شود‏‎ ‎‏ندارند و از آن باید جلوگیری شود.‏

با توجه به مراتب بالا مقتضی است جنابعالی، که در ادارۀ صنایع عظیم نفت دارای‏‎ ‎‏سوابق و تجارب فراوان هستید، یک هیأت پنج نفری مرکب از حجت الاسلام جناب‏‎ ‎‏آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی و جناب آقای مهندس مصطفی کتیرایی و دو نفر‏‎ ‎‏دیگر را با نظر خودتان و مشورت آقایان تعیین نمایید.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۰۲ -۳۰۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اهالی میانه، کرج و محلات (نیاز ملت به وحدت)

اهم بیانات:

‏من امیدوارم که اینهایی که در راه اسلام و در راه هدفهای مسلمین یک موانعی‏‎ ‎‏ایجاد می کنند، اینها بیدار بشوند. اینها توجه بکنند که این اعمال مخالف با مصالح کشور‏‎ ‎‏است. این اعمال مخالف با مصالح ملت است. امروز ملت ما احتیاج به وحدت کلمه دارد.‏

‏‎‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۸۱ – ۴۸۲

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع خانواده شهدای نیروی هوایی (استقامت در مقابل تبلیغات دشمن)

اهم بیانات:

در سورۀ دومی که سورۀ «هود» است که دارای آن ذیل است که همۀ ما‏‎ ‎‏مأموریم به استقامت و در رأس، رسول اکرم است، ایشان در این سوره و در این آیه از‏‎ ‎‏ایشان وارد شده است که فرموده اند: ‏‏شَیَّبَتْنی سُورَةُ هُودٍ لِمَکانِ هذِهِ الآیَة به حسب این روایت‏‎ ‎‏از ایشان نقل شده است که فرموده اند: سورۀ هود من را پیر کرد، برای این آیه. برای اینکه‏‎ ‎‏همۀ مأمورین را، همۀ ملتهای اسلامی را، همۀ افراد مسلم را امر فرموده است به اینکه در‏‎ ‎‏مأموریتی که دارید استقامت کنید. پابرجا باشید. متزلزل نشوید. چه بسا افرادی که ابتدائاً‏‎ ‎‏در یک امری وارد می شوند، لکن بعضی مشکلات وقتی پیش آمد نمی توانند خوددار‏‎ ‎‏باشند، نمی توانند استقامت کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۶۲ - ۴۶۵

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم انتصاب آقای محمد صادق احسان بخش به عنوان نماینده امام در استان گیلان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۹۸

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم عفو و تقلیل محکومیت زندانیان به پیشنهاد هیأت بررسی وضع زندانیان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۷۱

***

جماران، ۱۳۶۵_ حکم به آقای امام جمارانی (تعیین متولی برای بقاع متبرکه و اماکن مقدسه)

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۷۸

***

. انتهای پیام /*