نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران درباره تحریم پرداخت مالیات و پول آب و ... به دولت شاه

اهم پیام:

ملتها یکی پس از دیگری آگاه می شوند که کشور ما با چه رژیمی رو به رو است و‏‎ ‎‏نظام شاهنشاهی ـ که ملت شریف ما با رفراندم مکرر خصوصاً در روزهای تاسوعا و‏‎ ‎‏عاشورا آن را محکوم نمودند ـ چه بوده است، و اگر خدای نخواسته به عمر خود ادامه‏‎ ‎‏دهد چه خواهد بود. رفراندم ما را جز عمال شاه و طرفداران ظلم، همۀ ملتهای آزادیخواه‏‎ ‎‏جهان قبول کردند، و خبرنگاران و روزنامه های خارج کشور ثبت نمودند. غیر قانونی‏‎ ‎‏بودن دولتهای غاصب را ـ که به امر شاه یاغی و رأی مجلسهای غیر قانونی سر کار آمدند ـ‏‎ ‎‏طبقات مختلف ملت از علمای اعلام و دانشگاهیان تا کارگران و کشاورزان، از اعضای‏‎ ‎‏ادارات و وزارتخانه ها تا اصناف مختلف و سایر اقشار محترم، یکپارچه اعلام نمودند.‏

بنابراین اعانت به حکومت یاغی و پرداخت مالیات، پول آب و برق و تلفن و سایر‏‎ ‎‏کمکها به دولتی که شاه سر کار آورد، خیانت به ملت و مخالفت با حکم خدا تبارک و‏‎ ‎‏تعالی است. و بر کارگران و کارمندان محترم و مبارز آب و برق و تلفن است که پیوند خود‏‎ ‎‏را با هموطنان شجاع و بی پناه خود مستحکم تر نموده و به هیچ وجه دستورات دولت‏‎ ‎‏یاغی را در مورد قطع آب و برق و تلفن اطاعت نکنند؛

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۳۲ - ۳۳۴

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی (تحولات روحی و درونی مردم)

اهم بیانات:

آن تحولی که در ملت پیدا شد که از حال خوف برگشت به حال قدرت. از حال‏‎ ‎‏ضعف برگشت به حال قدرت. این تحول، تحول الهی بود. دست بشر امکان ندارد برایش‏‎ ‎‏که بتواند در یک ملتی این طور تحول ایجاد کند. هیچ امکان ندارد. اگر کسی بخواهد پای‏‎ ‎‏خودش حساب کند، آدم جاهلی است یا آدم خودخواهی است. این قدرت، قدرت خدا‏‎ ‎‏بود، که از بچۀ کوچک تا پیرمرد و جوانها، همه، زنها و مردها، همه با یک قدرتی، با یک‏‎ ‎‏قوه ای ریختند در خیابانها و با دست خالی دشمن را، با همه جهازی که داشت از صحنه‏‎ ‎‏بیرون کردند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۵۳۲ - ۵۳۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان ذوب آهن اصفهان (کم کاری و بیکاری در ادارات)

اهم بیانات:

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر‏‎ ‎‏کاری که اشتغال دارد او را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. یک‏‎ ‎‏کشوری که فقیر است، یک کشوری که همه چیزش را غارت کردند و بردند و شما هم‏‎ ‎‏می خواهید که محتاج به اجانب نباشید، محتاج به دشمنهایتان نباشید، باید کار بکنید.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱ - ۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اردبیل (استقلال فرهنگی)

اهم بیانات:

شما اگر بخواهید از همه وابستگیها خارج بشوید، این باید این وابستگی مغزی را،‏‎ ‎‏قلبی را کنار بگذارید. گمان نکنید که هرچه آنها دارند خوب است. اگر یکی فرض کنید‏‎ ‎‏که یک پیشرفتی داشته باشد در صنعت، این دلیل این نیست که پیشرفت دارد در فرهنگ.‏‎ ‎‏و این اشتباهات مال همین جاهاست که آن که مثلاً فرض کنید فلان طیاره را درست‏‎ ‎‏می کند به خورد ما اینطور می دهند که همه چیزش اینطوری است، و حال آنکه نیست‏‎ ‎‏اینطور. فرهنگشان مثل فرهنگ ما نیست. علم حقوقشان مثل ما نیست. علومشان مثل ما‏‎ ‎‏نیست. علم فلسفه شان مثل ما نیست. طب هم از شرق اخذ کرده اند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴ - ۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی و رادیو تلویزیون تبریز (حفظ آرامش)

اهم بیانات:

آنها که می خواهند جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکند در این کشور،‏‎ ‎‏و کشور مستقل و آزاد نباشد، تشنج ایجاد می کنند. در هر جا به یک صورتی؛ به اسم‏‎ ‎‏اسلام، کارهای غیر اسلامی می کنند. به اسم خدمت به مستضعفین کارهای برخلاف‏‎ ‎‏می کنند. موجب تشنج می شوند. موجب تحصن می شوند. این اسباب این می شود که‏‎ ‎‏کسانی که خیّر هستند نتوانند خدمت بکنند. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۹ - ۱۰

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر (مشکلات جهان اسلام)

اهم بیانات:

‏گرفتاریهای مسلمین همه از این قدرتهای بزرگ و تزریق کردن آنها و تلقین کردن‏‎ ‎‏آنها به نوکرهای خودشان در منطقه ها و تمام گرفتاریهایی که مسلمین دارند از دست‏‎ ‎‏اینهاست، و تا از دست اینها نجات پیدا نکنند گرفتاریها رفع نمی شود. باید دید با چه حقی‏‎ ‎‏امریکا از آن طرف دنیا دستش را دراز می کند به این طرف دنیا و در کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏دخالت می کند و می خواهد مقدرات کشورهای اسلامی را او تعیین کند. این ننگ برای‏‎ ‎‏مسلمین نیست که یک کشوری که دشمن خدا شمرده می شود، یعنی سرانش، یک دولتی‏‏که دشمن اسلام شمرده می شود و دشمن بشریت شمرده می شود، از آن طرف دنیا‏‎ ‎‏دستش را دراز کند با یک میلیارد جمعیت مسلم مقدرات کشورهای اسلامی را او تعیین‏‎ ‎‏کند؟

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۰۲ - ۲۱۲

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم انتصاب آقای محمد امامی کاشانی به تولیت مدرسه و مسجد شهید مطهری

‏‎ ‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۱۳

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع گروهی از بازاریان تهران (اتحاد و پایداری در راه هدف)

اهم بیانات:

انسان که یک قدم اصلاحی و زندگیساز بر‏‎ ‎‏می دارد نباید توقع داشته باشد که مورد پذیرش همه قرار گیرد، این نخواهد شد،‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین را هم تا آخر عمر عده ای قبول نداشتند. اگر انسان بخواهد برای اسلام‏‎ ‎‏خدمت کند نباید توقع این را داشته باشد که همه او را بپذیرند. کسی که می خواهد برای‏‎ ‎‏خدا کار کند باید پیه حبس، تبعید، بدنامی و سایر چیزها را به خود بمالد. اگر به شما فحشی‏‎ ‎‏می دهند، شما برای خاطر خدا بپذیرید و ثواب کنید. این را نباید فراموش کنیم که ما همه‏‎ ‎‏یک چنین کار بزرگی را انجام داده ایم، حالا از شرق و غرب فحاشی نشنویم یا در داخل‏‎ ‎‏با فساد کسانی مواجه نگردیم؟!

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۷۴ – ۲۷۶

***

جماران، ۱۳۶۲_ بیانات در جمع بعضی از مسئولان سپاه (عدم گرایش به جریانات سیاسی)

اهم بیانات:

اصفهان مردم خوب و متدین دارد، آقایان که آنجا می روند توجه داشته باشند که‏‎ ‎‏به هیچ کس گرایش پیدا نکنند، و سعی کنند سپاه مستقل باشد، البته نسبت به همه با‏‎ ‎‏صمیمیت برخورد کنید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص۲۷۷

***

. انتهای پیام /*