شما پیروزید برای اینکه شهادت را در آغوش می‏ گیرید و آنهایی که از شهادت و از مردن می‏ ترسند، آنها شکست خورده ‏اند اگر هم لشکر عظیم داشته باشند.

. انتهای پیام /*