ملت عزیز برومند ایران و آذربایجانیان غیرتمند عزیز باید در این مصیبتهای بزرگ،‏‎ ‎‏که نشانۀ شکست حتمی دشمنان اسلام و کشور و عجز و ناتوانی و خودباختگی آنان‏‎ ‎‏است، هرچه بیشتر مصمم، و در راه هدف اعلای اسلام و قرآن مجید بر مجاهدات خود‏‎ ‎‏افزوده و از پای ننشینید، تا احقاق حق مستضعفین را از جباران زمان بنمایند.‏

 عزیزان من، در انقلابی که ابرقدرتها را به عقب رانده و راه چپاولگری آنان را از‏‎ ‎‏کشور بزرگ بسته است این ضایعات و ضایعات بالاتر، اجتناب ناپذیر است.‏

ما باید از کنار این وقایع با تصمیم و عزم و خونسردی بگذریم؛ و به راه خود ـ که راه‏‎ ‎‏جهاد فی سبیل الله است ـ ادامه دهیم.‏

شهادت در راه خداوند زندگی افتخارآمیز ابدی و چراغ هدایت برای ملتهاست.‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان باید از فداکاری مجاهدین ما در راه استقلال و آزادی و اهداف مقدسۀ‏‎ ‎‏اسلام بزرگ الگو بگیرند؛ و با پیوستن به هم سد استعمار و استثمار را بشکنند، و به پیش ‏‏به سوی آزادگی و زندگی انسانی بروند. 

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۴۲۰ - ۴۲۱

. انتهای پیام /*