فراق آمد و از دیدگان فروغ ربود

اگر جفا نکند یار، دوستیش چه سود؟

طلوع صبح سعادت فرا رسد که شبش

یگانه یار به خلوت بداد اذن ورود

به روز حشر که خوبان روند در جنت

ز عاشقان طریقت کسی نخواهد بود

از اشعار امام خمینی(س)

. انتهای پیام /*