نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به علما و اهالی کردستان درباره وحدت کلمه و دفاع از کشور

‎ ‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏‏۱۵ شهر صفر ۹۹‏

‏‏خدمت علمای اعلام و خطبای کرام و عموم اهالی محترم کردستان ـ ایدهم الله تعالی ‏

پس از اهدای سلام و تحیت، در این موقع که وطن ما حساسترین مراحل تاریخ را‏‎ ‎‏می گذراند و ملت مسلمان ایران با وحشی ترین دژخیمان شاه روبه رو هستند بر تمام‏‎ ‎‏طبقات محترم کشور است که با وحدت کلمه از کشور و اسلام عزیز دفاع کنند و دست‏‎ ‎‏خائنان و جانیان را از آن قطع کنند که غفلت از وظیفه، موجب سستی نهضت اسلامی و ـ‏‎ ‎‏خدای نخواسته ـ شکست آن می شود.‏

اینجانب از اهالی محترم آن ناحیه کمال تشکر را دارم که دیْن خود را به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین به نحو شایسته ادا نموده اند و در این نهضت عظیم سهم بسزایی داشته اند.‏‎ ‎‏خداوند تعالی به آنان خیر عنایت فرماید. از قِبَل اینجانب به دهقانان و کشاورزان محترم‏‎ ‎‏تذکر دهید که گول تبلیغات بی اساس شاه و شریکهای جرم او را نخورید. اسلام و‏‎ ‎‏حکومت اسلامی برای شما احترام زیاد قائل است و با شما به بهترین وجه رفتار می کند و‏‎ ‎‏حتماً بدانید که حال همه طبقات در حکومت عدل اسلامی مثل زمان حکومت طاغوت‏‎ ‎‏نیست که در آن، همه را از هستی ساقط نمود. از خداوند تعالی پیروزی مسلمین و ملت‏‎ ‎‏مظلوم را خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏‏‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۴۵

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره اوضاع ایران

‎ اهم بیانات:

حضرت آیت الله خمینی در پاسخ این سؤال که ایشان «مرد نیرومند‏‎ ‎‏ایران» خواهند شد، تصریح کردند که اختیارات شاه را نخواهند داشت و نخست وزیر هم نخواهند شد‏‎ ‎‏اما نقش ارشاد و هدایت خود را حفظ خواهند کرد.‏

‏‏حضرت آیت الله تأکید کردند که اعضای دولت آینده را پیش بینی کرده اند و همۀ آنها اکنون در ایران به‏‎ ‎‏سر می برند و پذیرفته اند که در دولت جدید شرکت کنند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۴۶ - ۴۴۷

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامۀ «لیبرال» دربارۀ ویژگیهای حکومت اسلامی

اهم بیانات:

‏‏ما برای اولین بار نشان خواهیم داد که نه تنها در روابط خارجی به زیان ملت خود‏‎ ‎‏هیچ گونه رابطه و قراردادی را امضا نمی کنیم بلکه هیچ گاه به زیان سایر ملتها و به قیمت‏‎ ‎‏تجاوز به حقوق آنها، هر چند به نفع ملت ایران باشد، رابطه ای برقرار نمی کنیم. ما‏‎ ‎‏همچنان که مخازن خود را از غارت بیگانگان حفظ می کنیم هیچ گاه به ثروتهای دیگران‏‎ ‎‏ولو به نفع ملت خود تجاوز نمی کنیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۴۸ - ۴۵۱

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (حمایت امریکا از بختیار و نقش ارتش)

اهم بیانات:

ینها دیدند که امریکا، یعنی کارشناسهای امریکا، کارشناسهای امریکا دیدند که‏‎ ‎‏حکومت نظامی کار را بدتر کرد، دولت نظامی کار را از آن هم بدتر کرد، حالا می خواهند‏‎ ‎‏فرض کنید طرح بدهند که کودتای نظامی! کودتای نظامی مگر غیر از نظامی است؟‏‎ ‎‏کودتای نظامی معنایش این است که باز یک نظامی می آید سرِ کار و باز یک خرده‏‎ ‎‏زیادتر مردم را می کشند. مردم که ایستادند برایش، مقابلش! اینها باید، این کودتاچیهایی‏‎ ‎‏که احتمال من می دهم که بکنند ـ احتمال است ولی بعید به نظر من می آید ـ اینها باید‏‎ ‎‏بدانند که ما اینها را شناختیم

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۵۵ - ۴۶۶

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای خامنه ای به سمت امامت جمعه تهران

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏‏خدمت جناب مستطاب سیدالاعلام و حجت الاسلام آقای حاج سید علی خامنه ای‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته‏

‏‏چون حضور جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته ـ در حوزۀ مقدسۀ قم لازم بود و ایشان انصراف خودشان را از امامت جمعۀ‏‎ ‎‏تهران اعلام نمودند، جنابعالی که بحمدالله به حُسن سابقه موصوف و در علم و عمل‏‎ ‎‏شایسته هستید به امامت جمعۀ تهران منصوب می باشید. از خداوند متعال، توفیق‏‎ ‎‏جنابعالی را در ارشاد و هدایت مردم خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏‏۲۵ صفر ۱۴۰۰ / ۲۴ دی ماه ۵۸‏

‏‏روح الله اموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۱۶

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای سید باقر خوانساری به سمت امام جماعت مسجد بازار تهران

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۱۷

***

جماران، ۱۳۵۹_ صورت دارایی ها و اموال امام خمینی

‏‏نام: روح الله ـ نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی ـ شماره شناسنامه ۲۷۴۴ ـ‏‎ ‎‏محل صدور: خمین ـ سِمَت: روحانی.‏

‏‏۱ـ دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات):‏‏ ‏

‏‏‏‏۱ـ یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محلۀ باغ قلعه که معروف است.‏

‏‏۲ـ قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده‏‎ ‎‏مشاع است بین اینجانب و معظمٌ له و ورثۀ مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجارۀ سهمیۀ‏‎ ‎‏اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی شود.‏‎[۲]‎

‏‏۲ـ دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپردۀ بانکی، سهام و اموال غیرمنقول‏‎ ‎‏دیگر با ذکر قیمت تقریبی:‏

‏‏‏‏۱ـ وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.‏

‏‏۲ـ اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می باشد.‏‎ ‎‏دو قطعه قالی در منزل است، داده اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال‏‎ ‎‏اینجانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.‏

چند جلد کتاب، بقیۀ کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی دانم‏‎ ‎‏چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده‏‎ ‎‏است که قیمت تقریبی آن را نمی دانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی‏‎ ‎‏فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.‏

‏‏ ۳ـ کلیۀ وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع‏‎ ‎‏هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می باشد و مِلک اینجانب‏‎ ‎‏نیست، و ورثۀ اینجانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین‏‎ ‎‏نموده ام.‏

‏‏تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹‏

‏‏۷ ربیع الاول ۱۴۰۱ ‏

‏‏روح الله الموسوی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۵۲۳ ۵۲۴

***

جماران، ۱۳۶۵_ حکم به سران سه قوه (نحوه برخورد با مهدی هاشمی توسط وزارت اطلاعات)

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۸۶

***

. انتهای پیام /*