نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران در بازگشت قریب الوقوع به ایران

اهم پیام:

‏‏ اینجانب ان شاءالله تعالی بزودی به شما می پیوندم تا در خدمت شما باشم و با‏‎ ‎‏همت شجاعانۀ شما به رفع مشکلات کوشا بوده و با هم صدا و هم قدم شدن همۀ اقشار‏‎ ‎‏ملت بر فسادها غلبه کنیم.

به نمایندگان محمدرضا پهلوی که مجلسیْن را غصباً اشغال کرده اند اخطار کنید که‏‎ ‎‏خانۀ ملت را خالی کنند تا نمایندگان مردم پس از پنجاه سال که ملت از حق خود محروم‏‎ ‎‏بود، به خانۀ خود بیایند.

بار دیگر به اعضای شورای سلطنتی، که شاخه ای است از ریشۀ غیر قانونی، اخطار‏‎ ‎‏می شود که از شورا کناره گیری کنند و بیش از این با ملت مخالفت نکنند.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۵۰۱ - ۵۰۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع ائمه جمعه اصفهان و چهارمحال بختیاری (تهذیب نفس)

اهم بیانات:

‏‏ گرفتاری الآن برای ما، برای ملت خیلی زیاد است؛ یعنی، شاید در هیچ انقلابی‏‎ ‎‏اینطور مثل انقلاب ایران مورد تهاجم واقع نشده باشد؛ برای اینکه انقلابهای دیگر یا‏‎ ‎‏انقلابهای چپی بوده یا راستی بوده، اگر چپی بوده چپیها تأییدش می کردند، راستی ها‏‎ ‎‏مخالفش بودند و اگر بعکس بوده آنها تأیید می کردند و این دسته مخالف بودند. اما‏‎ ‎‏انقلاب اسلام از باب اینکه از اول اسلامی بوده، اینطور نبوده است که یک نفر ـ فرض‏‎ ‎‏کنید که ـ غربزده یا شرقزده آمده باشد و انقلاب کرده باشد و مردم را دعوت به انقلاب‏‎ ‎‏کرده باشد، کودتا کرده باشد، مسئله کودتا نبوده است، مسئله قیام یک ملت برای اینکه از‏‎ ‎‏دست ظلم داخل و خارج به تنگ آمده است. قیام یک ملت است در مقابل همۀ قدرتها،‏‎ ‎‏مهیا هم باید باشد برای اینکه همۀ قدرتها به او تهاجم کنند و هیچ توقع ما نداریم که‏‎ ‎‏امریکا با ما سر مصالحه داشته باشد یا شوروی.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۵۰۳ - ۵۱۴

***

جماران، ۱۳۶۵_ اجازه نامه به آقای محمد عبایی خراسانی (تأمین بودجه دفتر تبلیغات اسلامی قم)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۸۸

***

جماران، ۱۳۶۵_ بیانات در جمع شورای دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه (توصیه به وحدت)

‏‏...با صبر و تحمل در برابر مشکلات ایستاده و مردم را به وحدت و‏‎ ‎‏اتحاد و انسجام دعوت کنند.‏

نماز جمعه، عبادت بزرگی است، اما در کنار آن عبادت بزرگتری وجود دارد و آن‏‎ ‎‏حفظ وحدت جامعه است.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۸۹

***

. انتهای پیام /*