این‏‎ ‎‏اختلافها، نفاقها را از قلب خود دور کنید. با خلق خدا حسن سلوک داشته،‏‎ ‎‏نیکو معاشرت کنید؛ و با نظر عطوفت و مهربانی به آنان بنگرید.

جهاد اکبر ص ۳۵

. انتهای پیام /*