از اینکه ایادی اجانب، فرودگاههای‏‎ ‎‏سراسر ایران را به روی من بسته اند، بناچار تصمیم گرفتم که روز یکشنبه 29 صفر‏‎ به‏‎ ‎‏کشور برگشته و چون سربازی در کنار شما به مبارزه علیه استعمار و استبداد تا پیروزی‏‎ ‎‏نهایی ادامه دهم.

«صحیفه امام، جلد ۵، صفحه ۵۲۸»

. انتهای پیام /*